સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટે કોરોનની રસી લીધી - રસીકરણ ઉત્સવ માં જોડાવવા આહવાન


News & Politics  |  By TNN News


MP Ranjanben Bhatt takes coron vaccine - calls for vaccination festival...
MP Ranjanben Bhatt takes coron vaccine - calls for vaccination festival
Read More